Privacybeleid

General Data Protection Regulation

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Om onze zaken in goede banen te kunnen leiden hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Die worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Reserveringskalender
 • Klanten database
 • Wettelijk verplichte communicatie van uw gegevens aan de Italiaanse Staatsveiligheid
 • Wettelijk verplichte communicatie van de aankomstdatum en vertrekdatum van uw verblijf aan Italiaanse Dienst voor Toerisme 
 • Eventuele aanspraak op verzekering, vergoeding door ongeval of verlies binnen de grenzen van ons domein
 • Wettelijk verplichte communicatie van uw gegevens ten gevolge van onaangepast gedrag, diefstal of vandalisme door uw toedoen
 • Inschrijving op onze nieuwsbrief
 • Informatie over promoties en evenementen van La Vallata

Uw gegevens worden door ons voor onbepaalde tijd veilig bewaard.  Indien u wenst dat wij uw gegevens na uw verblijf bij ons vernietigen doen wij dat na het ontvangen van uw aanvraag via gecertificeerde elektronische post of aangetekend schrijven (zoals wettelijk voorgeschreven door het AVG)

BELANGRIJK:

 • Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden en zullen op geen enkel moment worden verkocht of doorgegeven aan derden MET UITZONDERING van de Italiaanse Dienst voor Toerisme en de Italiaanse Staatsveiligheid.
 • U heeft het recht om “vergeten te worden” (dit uiteraard op het einde van onze overeenkomst (vertrekdatum) daar wij verplicht zijn uw gegevens door te geven aan de Italiaanse Dienst voor Toerisme en de Italiaanse Staatsveiligheid)

Door op “Aanvraag verzenden” te hebben gedrukt gaat u akkoord dat wij volgende gegevens over u mogen opslaan voor onbepaalde tijd mogen behouden (of tot u ons een aanvraag stuurt om u te “vergeten”):

 • Naam, voornaam en titel
 • Leeftijd/geboortejaar
 • Geboortedatum
 • Geboorteland/Nationaliteit//Burgerschap/Land van residentie
 • Geslacht
 • Rijksregister nummer
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • Contact Email Adres
 • Informatie over de samenstelling van uw familie
 • Bankgegevens
 • Foto’s/Video’s (het kan voorkomen dat we tijdens uw verblijf video’s en/of foto’s maken voor het promoten van La Vallata. Uiteraard geldt dit enkel voor meerderjarigen)
 • Profiel (Facebook, Twitter, LinkedIn, enz.)Uw gegevens worden op de volgende manier bijgehouden:
 • Mail
 • Excel datasheat
 • Elektronisch gegevensboekUw gegevens worden professioneel beschermd met KASPERSKY TOTAL SECURITY PROFESSIONAL en wij zorgen voor een Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking
 • Juistheid

  De gegevens moeten juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens die – uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt – uit te wissen of te verbeteren.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

  De gegevens moeten volgens een afdoend veiligheidsniveau worden verwerkt door gebruik te maken van passende, technische en organisatorische maatregelen.Dit houdt een bescherming in tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens.Overweging 39 verduidelijkt dat de gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die instaat voor afdoende veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. Dit betekent dat iedere niet toegelaten toegang of gebruik van de gegevens of uitrusting die voor de verwerking wordt aangewend, moet worden voorkomen.

Behalve wijzelf, Tim Gaston Huwé en Loredana Di Massimo heeft niemand anders toegang tot onze database.


Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, instemming of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specifiek wordt vermeld.

Je moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die je bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Jouw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.