Gubbio, waar Sint Franciscus met de wolf sprak

3 februari 2024 in
Gubbio, waar Sint Franciscus met de wolf sprak
Agriturismo La Vallata, Tim Gaston Huwé
| Nog geen reacties

Agobbio, nu Gubbio, waar Sint Franciscus de wolf temde

Er staan heel wat standbeelden van Sint Franciscus met een wolf verspreid in Italië.  Twee in Gubbio (In de middeleeuwen Agobbio) waar het belangrijke verhaal zijn oorsprong vindt: eentje bij de Kerk van Sint Franciscus achter de Sint Franciscus kerk op het plein van de 40 martelaren (Piazza dei Quaranta Martiri) waar de wekelijkse markt op elke dinsdag doorgaat; het andere op de plaats waar Sint Franciscus de wolf zou overtuigd hebben noch mensen noch dieren aan te vallen nabij het Kerkje van de Heilige Maria della Vittoriana.

Er werd zeer veel geschreven over deze miraculeuze gebeurtenis, het enige officiële verhaal vinden we echter op de website van het Vaticaan.

Het verhaal is in oud middeleeuws Italiaans geschreven, de vertaling zal dan ook af en toe raar overkomen.

Veel leesgenot!


De wolf van Gubbio

Il lupo di Gubbio, Tommaso da Celano

In de tijd dat Sint Franciscus in de stad Agobbio woonde, verscheen er een zeer grote, verschrikkelijke en woeste wolf op het platteland, die niet alleen dieren verslond, maar ook mensen; zozeer zelfs dat alle burgers in grote angst verkeerden , omdat hij vaak de stad naderde, en iedereen ging gewapend als ze de stad verlieten, alsof ze gingen vechten, en met dit alles konden ze zich niet tegen hem verdedigen, wie hem ook alleen tegenkwam. En uit angst voor deze wolf en ze kwamen op een punt dat niemand het land durfde te verlaten. Daarom wilde Sint Franciscus, die medelijden had met de mannen van het land, naar deze wolf gaan, ook al adviseerden de burgers hem helemaal niet Om dat te doen, en het teken van het allerheiligste kruis makend, verlieten hij en zijn metgezellen de aarde, al hun vertrouwen op God stellend. En terwijl hij aan de anderen twijfelde om verder te gaan, bewandelde Sint Franciscus het pad naar de plaats waar de wolf was.

En zie, bij het zien van veel burgers die dit wonder kwamen aanschouwen, komt de genoemde wolf met open mond naar Sint Franciscus toe; en terwijl hij naar hem toe komt, maakt Sint Franciscus hem het teken van het allerheiligste kruis, roept hem bij zich en zegt aldus: "Kom hier, broeder wolf, ik gebied je naar de kant van Christus dat je mij of iemand anders geen kwaad doet". 

Il lupo di Gubbio

"Kom hier, broeder wolf, ik gebied je naar de kant van Christus dat je mij of iemand anders geen kwaad doet"

Onmiddellijk nadat Sint Franciscus het kruis had gemaakt, sloot de verschrikkelijke wolf zijn mond en stopte met rennen; en nadat hij het gebod had gedaan, kwam hij gedwee als een lam en wierp zich aan de voeten van Sint Franciscus om te gaan liggen. En Sint Franciscus sprak als volgt tegen hem: "Broeder Wolf, je richt veel schade aan in deze streken, en je hebt groot kwaad gedaan door Gods schepselen te bederven en te doden zonder zijn toestemming, en je hebt niet alleen de beesten gedood en verslonden, Maar jij hebt het aangedurfd mensen te doden die naar het beeld van God zijn gemaakt; daarom ben jij de galg waardig als een vreselijke dief en moordenaar; en alle mensen huilen en mopperen over jou, en heel dit land is jouw vijand. , broeder wolf, sluit vrede tussen jou en hen, zodat je ze niet langer beledigt, en ze je elke overtreding uit het verleden vergeven, en noch mannen noch honden je meer vervolgen. En nadat hij deze woorden had gezegd, liet de wolf met bewegingen van zijn lichaam, staart en oren en door zijn hoofd te buigen zien dat hij aanvaardde wat Sint Franciscus zei en het wilde observeren.

Toen zei Sint Franciscus: ‘Broeder Wolf, omdat het u behaagt deze vrede te sluiten en te handhaven, beloof ik u dat ik uw onkosten voortdurend aan u zal laten betalen door de mensen van deze aarde, zolang u leeft, zodat u geen honger meer lijden; omdat ik heel goed weet dat je door de honger allerlei schade hebt aangericht. Maar aangezien ik je om deze genade smeek, wil ik dat je, broeder wolf, mij belooft dat je nooit enig mens of dier kwaad zult doen : beloof me dit?". En de wolf maakte met een buiging van zijn hoofd een duidelijk teken dat hij het beloofde. En Sint Franciscus zegt: "Broeder Wolf, ik wil dat je mij in deze belofte laat geloven, zodat ik er goed op kan vertrouwen." En Sint Franciscus strekte zijn hand uit om zijn geloof te ontvangen, de wolf hief zijn rechtervoet naar voren en plaatste hem vertrouwd op de hand van Sint Franciscus, en gaf hem welk teken van geloof hij maar kon. En toen zei Sint Franciscus: "Broeder Wolf, ik beveel u in de naam van Jezus Christus, dat u nu met mij meekomt zonder aan iets te twijfelen, en laat ons gaan en deze vrede bevestigen in de naam van God". En de gehoorzame wolf gaat met hem mee als een zachtaardig lam; Waarover de burgers, toen ze dit zagen, enorm verbaasd waren. En onmiddellijk was dit nieuws in de hele stad bekend; waarop alle mensen, man en vrouw, groot en klein, jong en oud, naar het plein komen om de wolf met Sint Franciscus te zien.


En aangezien alle mensen daar goed bijeen waren, stond Sint Franciscus op en predikte tot hen, waarbij hij onder andere zei dat God vanwege hun zonden zulke dingen en plagen toestaat, en dat de vlam van de hel te veel gevaarlijker is, wat eeuwig moet duren voor de verdoemden, wat niet de woede is van de wolf die alleen het lichaam kan doden: ‘Hoezeer is dan de mond van de hel te vrezen, wanneer zo’n menigte de mond van een kleintje in angst houdt en Bevend? Keer daarom terug, geliefden, tot God en doe waardig boete voor uw zonden, en God zal u nu en in de toekomst van de wolf bevrijden van het helse vuur.' En na de preek zei Sint Franciscus: "Luister, mijn broeders: Broeder Wolf, die hier vóór jullie is, heeft mij beloofd, en mij tot een geloof gemaakt, om vrede met jullie te sluiten en jullie nooit ergens in te beledigen, en jullie beloven om hem elke dag de noodzakelijke dingen te geven; en ik sta voor hem garant dat hij het vredespact resoluut zal naleven". Toen beloofden alle mensen met één stem hem voortdurend te voeden. En Sint Franciscus zei in het bijzijn van iedereen tegen de wolf: "En jij, broeder wolf, beloof jij het vredespact met deze mensen na te leven, zodat je geen mensen, dieren of welk wezen dan ook beledigt?". En de wolf knielde neer en boog zijn hoofd en demonstreerde met zachte bewegingen van lichaam, staart en oren zoveel mogelijk dat hij elk pact met hen wilde nakomen. Sint Franciscus zegt: "Broeder Wolf, ik wil dat je mij buiten de deur geloof geeft in deze belofte, zodat je mij in het bijzijn van alle mensen geloof geeft in je belofte, zodat je mij niet van mijn belofte bedriegt en garandeert dat ik . gemaakt voor jou." Toen plaatste de wolf zijn rechtopstaande voet in de hand van Sint Franciscus. Dus tussen deze daad en de anderen die hierboven zijn genoemd, was er zo'n vreugde en bewondering onder alle mensen, zowel voor de toewijding van de heilige als voor de nieuwigheid van het wonder en voor de vrede van de wolf, dat iedereen naar de hemel begon te schreeuwen: God prijzend en zegenend, die hen Sint Franciscus had gestuurd, die hen door zijn verdiensten uit de mond van het wrede beest had bevrijd. En toen woonde de genoemde wolf twee jaar in Agobbio, en ging vertrouwelijk de huizen binnen van deur tot deur, zonder iemand kwaad te doen en zonder dat hem schade werd toegebracht, en werd hoffelijk gevoed door de mensen, en ging zo door het land en de huizen, geen enkele hond blafte ooit achter hem aan. Uiteindelijk stierf broeder Wolf na twee jaar van ouderdom, wat de burgers enorm betreurden, omdat ze, toen ze hem zo gedwee door de stad zagen gaan, beter herinnerd werden aan de deugd en heiligheid van Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus en de arme Franciscus. Amen."


Fioretti, hoofdstuk XXI


Film: Il sogno di Francesco (link)

Er zijn meerdere films gemaakt over het leven van Sint Franciscus.  De meest recente dateert uit 2016 en is te zien op de website van de RAI.  Om hem te kunnen bekijken moet je een account aanmaken, doch, het is waarschijnlijk dat je die buiten Italië niet kan zien.  Je kan proberen met een VPN.  Ik bekijk regelmatig content uit het buitenland met een VPN en meestal lukt dat!

Il sogno di Francesco

Gubbio, waar Sint Franciscus met de wolf sprak
Agriturismo La Vallata, Tim Gaston Huwé 3 februari 2024
Deel deze post
ARCHIEF
Aanmelden om een reactie achter te laten